Biz hakda

About Us
logo2

ODOT awtomatizasiýasy, önümçilik amalyňyzy ýönekeýleşdirmek üçin ygtybarly, durnukly we ygtybarly çözgütleri hödürleýär.

Öňdebaryjy awtomatlaşdyryş çözgüdi üpjün ediji hökmünde, senagat aragatnaşyk önümi R&D, senagat awtomatlaşdyryş dolandyryş ulgamynyň dizaýny, integrasiýa we tehniki hyzmatlar boýunça ýöriteleşýäris.

Önümlerimizde SGS BY EMC laýyklygyny barlamak we ISO9001: 2015 hil dolandyryş ulgamy bar, Şeýle hem, PROFIBUS & PROFINET Assosiasiýasynyň (PIChina), EtherCAT Tehnologiýa Assosiasiýasynyň, CC-Link, OPC, CCIA, Senagat Internet Alýans we beýleki agzalar. birleşikleri.2003-nji ýyldan bäri tehniki kompaniýa bolup başlanymyzdan başlap, halypamyz Kewin Wang bizi şu wagta çenli alyp barýar.

Colorful life
boss

2003-nji ýylda, ODOT Automation jenap Wang tarapyndan esaslandyryldy we Mýanýan şäherinde taslama kompaniýasy hökmünde işe başlady.

In engineeringenerçilik toparymyz tarapyndan PA-dan FA-a çenli giň gerimli taslamalar gurduk we bu döwürde materiallar dowam edýärkä girdejiniň azalýandygyny gördük.Bu biziň taslamamyz üçin bäsdeşlige ukypsyzlygy döredýär we jenap Kewin hemme zady üýtgetmek kararyna geldi.

2013-nji ýylda, taslamadan gazanan köp ýyllyk tejribämiz bilen önümimizi gurup başladyk.

Ilkinji önüm, Profibus-DP şlýuzasyna Modbus-RTU, ODOT-DPM01.Bazaryň talaplaryna derrew jogap bermek üçin ODOT in engineener toparymyzy ODOT R&D merkezi hökmünde bieltdi.Gözleg we gözleg merkezi bilen, PLC, Controller IIOT, Cloud-dan Sensorlara we Aktuatorlara çenli ähli zady öz içine alýan awtomatlaşdyryş maglumatlary çözgüdini taýýarladyk.I / O ulgamy we iň meşhur meýdan awtobuslary we ETHERNET standartlary arkaly.

Bu ýyllyk tejribämizde, başda 11 işgärden şu güne çenli 30 tehnik we 100-den gowrak işgäri bilen başladyk we 4000 inedördül metrden gowrak zawodyň eýesi.Indi PLC, uzakdaky I / O moduly, integrirlenen I / O moduly, IIOT şlýuzasy, protokol öwrüjileri, seriýa derwezesi, senagat Ethernet wyklýuçatelleri, senagat simsiz, oturdylan modullar we ş.m.-den ybarat ODOT önüm çyzygyny gurduk.

company
about us img 3
about us img 4

2013-nji ýyldan bäri, “ODOT Automation” awtoulag we täze energiýa, ýel energiýasy, dokma kärhanalary, awtoulag aksessuar kärhanalary, däne we nebiti gaýtadan işleýän kärhanalar, azyk we içgi öndürýän kärhana, suw arassalaýyş, elektrik dolandyryşy, gidro elektrik bekedi, likýor öndürmek üçin hünär maglumatlary ýygnamak çözgütlerini üstünlikli üpjün etdi. kärhanalar we ş.m. Biziň tejribämiz bilen, akylly önümçiligiň hakykatdanam durmuşa geçirilmegi we MES-iň real wagt maglumatlary ilkinji bolup görkezilmegi üçin sahypanyň real wagt maglumatlary ýokary derejeli dolandyryşa (MES we ERP) aňsat we takyk iberilip bilner. - önümçilik ýeriniň maglumatlary.

2021-nji ýylda, Codesys V3.5 esasly ODOT ilkinji PLC üstünlikli synag edildi we 2022-nji ýylda bazara taýýar bolar.

Müşderilerimiz bilen uzak möhletli gatnaşyk we ynam gurduk.Müşderiniň talaplaryndan we garaşyşlaryndan has ýokary bahaly hyzmatlary bermäge elmydama begenýäris.

Geljekde innowasiýany we “amaly, estetiki, elýeterli we çuňňur aýratyn hyzmatlar” bilen has köp önüm öndüreris.