Protokol öwrüji

 • MG-CANEX CANopen to Modbus TCP converter

  MG-CANEX Modbus TCP öwrüjisine açyp bilersiňiz

  MG-CANEX protokol öwrüjisi

  Modbus TCP protokol öwrüjisine açyp bilersiňiz

  MG-CANEX, CANopen-den Modbus TCP-e protokol öwrüji.Enjam “CANopen” ulgamynda ussat hökmünde oýnaýar we adaty “CANopen” gul enjamlaryna birikdirilip bilner.Maglumat geçiriş PDO, SDO, ýalňyşlyk gözegçiligi bolsa ýürek urmasyny goldaýar.Sinhron we asynkron habar iberilmegini goldaýar.

  Modbus TCP torundaky TCP serweri hökmünde enjama bir wagtyň özünde 5 TCP müşderisi girip biler we PLC kontrolleýjisine we dürli görnüşli konfigurasiýa programma üpjünçiligine birikdirilip bilner.Şeýle hem, optiki geçirijini birikdirip we uzak aralyga maglumat geçirişini amala aşyryp biler.

 • ODOT-DPM01: Modbus-RTU to Profibus-DP Converter

  ODOT-DPM01: Modibus-RTU-dan Profibus-DP öwrüjisine

  Mod Modbus bilen PROFIBUS arasynda protokol öwrülişigini goldaýar

  RS RS485, RS422 we 232 Rs

  Mod Modbus ussady we guly goldaýar we RTU ýa-da ASCII-i goldaýar

  -40 ~ 85 ° C-iň iş gurşawyny goldaýar

  ♦ PROFIBUS-DP: Maks.Giriş 244 baýt, Maks.Çykyş 244 baýt

  ♦ DPM01: PROFIBUS gul derwezesine 1 taraplaýyn Modbus, giriş we çykyş jemi 288 baýt.

  ♦ DPM02: (özleşdirmek) PROFIBUS gul derwezesine 1 taraplaýyn Modbus-RTU, giriş we çykyş jemi 488 baýt.

 • ODOT-S7MPIV2.0: PPI/MPI/PROFIBUS Interface to EtherNet

  ODOT-S7MPIV2.0: EtherNet-e PPI / MPI / PROFIBUS interfeýsi

  P PLC-iň PPI / MPI / PROFIBUS aragatnaşyk portuna gurulýar, köplenç daşarky güýç ulanmazdan.

  Si MicroWIN, STEP7, TIA Portal, WinCC we ş.m. ýaly Siemens S7 Ethernet aragatnaşyk draýwerlerini goldaň.

  Mod Modbus-TCP serweri bilen birleşdirilen Modbus maglumat meýdany awtomatiki usulda ýa-da S7-200 / 300/400 hasaba alynmak üçin karta düzülip bilner.

  7 S7TCP birikmesi we Modbus-TCP aragatnaşygy bir wagtda amala aşyrylyp bilner

  32 32-e çenli host kompýuter birikmesi goldaýar

  7 MPI-den S7 Ethernet / Modbus-TCP öwrüjisine

  One Bir düwmäni täzeden düzmegi goldaýar

 • ODOT-PNM02: Modbus-RTU/ASCII to ProfiNet Converter

  ODOT-PNM02: Modbus-RTU / ASCII-den ProfiNet öwrüjisine

  ODOT-PNM02

  Mod Modbus bilen PROFINET arasynda protokol öwrülişigini goldaýar

  2 2 * RS485 / RS232 ýa-da 1 * RS422 goldaýar

  Mod Modbus ussady ýa-da guly goldaýar we RTU ýa-da ASCII-i goldaýar

  Work -40〜85 ° C iş temperaturasyny goldaýar

  Data Maglumat meýdanyny goldaýar: Maks bilen PROFIBUS şlýuzasyna 2 seriýaly Modbus-RTU / ASCII.giriş 1440 baýt we Maks.çykyş 1440 baýt

  Key Bir düwmäni täzeden düzmegi goldaýar

 • ODOT-S2E2: 2 Serial Modbus RTU/ASCII to Modbus TCP Converter

  ODOT-S2E2: 2 Modbus TCP öwrüjisine 2 sany seriýaly Modbus RTU / ASCII

  Mod Modbus-RTU we Modbus-TCP arasynda protokol öwrülişigini goldaýar

  5 Bir wagtyň özünde 5 TCP müşderisiniň birikmesini goldaýar

  ♦ ODOT-S2E2 2 * RS485 goldaýar

  ♦ ODOT-S4E2 RS485 / RS232 / RS422 simlerini goldaýar

  ♦ Her seriýa porty Modbus masterand guluny goldaýar

  ♦ ODOT-S2E2: Modbus-TCP Serwer derwezesine Modbus-RTU / ASCII 2 seriýaly

  ♦ ODOT-S4E2: Modbus-TCP Serwer derwezesine Modbus-RTU / ASCII 4 seriýaly

  Key Bir düwmäni täzeden düzmegi goldaýar

   Derwezäniň iş tertibi: Aç-açan geçiriş, salgy kartasy

 • ODOT-S4E2: 4 Serial Modbus RTU/ASCII to Modbus TCP converter

  ODOT-S4E2: 4 Modbus TCP öwrüjisine Serial Modbus RTU / ASCII

  Mod Modbus-RTU we Modbus-TCP arasynda protokol öwrülişigini goldaýar

  5 Bir wagtyň özünde 5 TCP müşderisiniň birikmesini goldaýar

  ♦ ODOT-S2E2 2 * RS485 goldaýar

  ♦ ODOT-S4E2 RS485 / RS232 / RS422 simlerini goldaýar

  ♦ Her seriýa porty Modbus masterand guluny goldaýar

  ♦ ODOT-S2E2: Modbus-TCP Serwer derwezesine Modbus-RTU / ASCII 2 seriýaly

  ♦ ODOT-S4E2: Modbus-TCP Serwer derwezesine Modbus-RTU / ASCII 4 seriýaly

  Key Bir düwmäni täzeden düzmegi goldaýar

   Derwezäniň iş tertibi: Aç-açan geçiriş, salgy kartasy

 • ODOT-S1E1 V2.0: Serial Gateway with MQTT function

  ODOT-S1E1 V2.0: MQTT funksiýasy bilen seriýa şlýuzy

  Bu, RS232 / 485/422 bilen TCP / UDP arasynda LTD bolan Sichuan Odot Awtomatlaşdyryş Ulgamy Co.

  Protokol öwrüji, müşderi ýa-da serwer hökmünde kesgitlenip bilinjek “maglumatlary geçirmek” funksiýasyny goldaýar.Bu funksiýa, PLC, serwer we beýleki Ethernet enjamlary bilen esasy seriýa port enjamlarynyň arasynda maglumat aragatnaşygyny aňsatlyk bilen amala aşyryp biler.

  TCP serwerini we TCP müşderisiniň aç-açan geçirilmegini goldaýar
  UDP aç-açan geçirişini we wirtual seriýa portlaryny goldaýar
  Protokol bilen ýa-da bolmasa aç-açan geçirmegi goldaýar.Protokolyň aç-açan geçirilmegi MODBUS RTU / ASCII-i goldaýar
  WEB brauzeriniň konfigurasiýa parametrlerini goldaýar (Umumy parametrler) Serial portuň bahasy 1200-den 115200 bps-a çenli
  MQTT arkaly aç-açan geçirişi goldaýar