LD-1
LD-2
LD-3

ODOT-yň esasy açary

Awtomatlaşdyryş pudagy üçin ygtybarly maglumatlary almagyň çözgütlerini hödürleýäris

ÖNÜMLER KATEGORLARY

18 ýyllap senagat aragatnaşygyna we awtomatlaşdyryş dolandyryş ulgamyna üns beriň

Näme üçin bizi saýlamaly?

 • Hünärmeniň ruhy

  Tehniki goldawyň 70% -ini öz içine alýarys, tehniki goldawa jogap berýän 7X24 sagat onlaýn üpjün ediň.Gowulaşmagy dowam etdirýäris we has köp täzelik gözleýäris.

 • Müşderiler üçin baha döretmek

  Customörite çözgütleri düzmek, ODM hyzmatyny bermek üçin 20 ýyllyk üstünlikli tejribämiz bilen bilelikde müşderileriň isleglerini diňläris.

 • Hil we wagt we çykdajylar

  Hil durmuşdyr, Wagt pul, gymmaty gymmadyr, önümi CE, UL şahadatnamalary, aýda 30 000 bölek üpjünçilik Abilitiý, öňdebaryjy wagt 7 ~ 10 gün, müşderi üçin çykdajylary azaltmak we ygtybarly we durnukly önümler bilen üpjün etmek.

 • Quality Quality

  Hil

  Elmydama hilini R&D we ODM bilen birinji ýerde goýuň

 • Certificate Certificate

  Şahadatnama

  CE , UL , ISO9001: 2015 bilen şahadatnama

 • Manufacturer Manufacturer

  Öndüriji

  Öňdebaryjy awtomatlaşdyryş maglumatlary ýygnamak çözgüdi

SANATÇYLYK ÜPJÜNÇILIGI

Önümçilik enjamlary üçin maglumat toplamak boýunça hünärmen.

Häzirki wagtda ODOT dokma, AUTO, däne we nebiti gaýtadan işlemek, azyk we içgi önümçiligi we likýor önümçiligi, CNC enjamlary, ýel energiýasy, nebit we gaz, demir ýol, gurluşyk, logistika (aňlatma ulgamy, ammar ulgamy) kärhanalary üçin hünär maglumatlary ýygnamak shemalaryny üstünlikli üpjün etdi. , Elektron söwda bukjasynyň sortlaşdyryş ulgamy), Täze energiýa we ş.m.Tejribämiz bilen zawodyň hakyky wagt maglumatlary ýokary derejeli dolandyryş programma üpjünçiligine (MES, ERP) rahat we takyk iberilip bilner, şeýlelik bilen akylly önümçilik hakykatdanam durmuşa geçirilip bilner we MES-iň hakyky maglumatlary berip biler. dolandyryjylar önümçilik meýdançasyndaky hakyky maglumatlary.

Biziň maksadymyz, akylly önümçilige berk ädim ätmäge kömek etmek, müşderiňiziň önümiňiz bilen ýylgyrmagy buýsanjymyz bolar.

Akylly zawod biziň bilen hyzmatdaşlyk etdi: Foxconn, Fuyao Group, Yili Dairy, Yujiang Die-casting, Aliyun, GSK CNC enjamlary, Huazhong San Control, Faraco China we beýleki kompaniýalar.

HABARLAR

ODOT Automation, IIOT-a ünsi jemlemegi we akylly zawody ösdürmegi maksat edinýär.

news

ODOT içerki we daşary ýurt bazary üçin 10000+ müşderä hyzmat etdi.

Çuňlaşdyrylan hyzmatlar we 3 ýyl kepillikli ýokary hilli ODOT önümleri bilen, senagat awtomatizasiýasynda abraý gazandyk…

Iýmit paketiniň sergisi üçin görkeziş ...

“Bitec Taýland” iýmit paket sergisi üçin müşderimiziň görkezişi bilen jogap bereniňiz üçin sag boluň.Applicaiton jikme-jiklikleri: PLC: Siemens Smart 200 CPU ST40 Adapter: CN-8031 (Modbus-TCP) IO: CT-4154 (4 Wolt çykyşy), CT-3804 (4 AI, Termokupl) PLC: OMRON NX102-1020 Adapter: CN- 8033 (EtherCAT tory ...

Inid bilen habarlaşmak üçin hoş geldiňiz ...

ODOT paýlaýjysy hökmünde Inidan hyzmatdaşymyz Elemech Engineering Solution bilen hyzmatdaşlyga başlandygymyz üçin uly hormat.Comingetip gelýän PLC we has köp I / O maşgalamyz bilen birlikde bütin dünýä maglumat geçiriş çözgütleri bilen.Islendik çözgüt Hindistanda goldawymyzy talap edýär, biziň bilen habarlaşyň we hyzmatdaşymyz üpjün eder ...