ODOT uzakdaky I / O moduly

Önümiň aýratynlygy:

Çeýe protokol moduly we I / O modul wilkasy we oýnamagy, aşakdaky ýaly aýratynlyklar:

1. Iň köp 32 modul bilen işlenip düzülen her I / O modul 16 kanal bilen gurlup, hersinde LED görkezijisi bar.

2. Jemi 512 I / O nokady we öz-özüni bejermegi goldaýar;

3. I / O modulyň arka plastinka kabeli, birnäçe panelde ulanmak üçin 15 metre çenli uzaldylyp bilner;

4. WTP 3 ýyl kepillik bilen -40 ~ 85 from aralygynda;

5. mokary tizlikli 12M arka plastinka awtobusy, täzeleniş döwrüniň 32 sanly moduly bilen 2ms we analog mukdary 2ms;

6. Modbus-RTU, Modbus-TCP, Profinet, Profibus - DP (DPV0), EtherCAT, EtherCAT we başgalary esasy akym protokolynyň 12 görnüşine çenli goldaýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümi göçürip almak

Haryt maglumatlary

ODOT Remote IO Module

ODOT uzakdaky I / O moduly, bazardaky 12 görnüşli esasy akym protokoly bilen gaty tygşytly I / O modul.Iň köp 64 modul bilen asylyp bilner we her I / O modul 16 kanal bilen gurlup, her kanalda LED görkezijisi bar.Şeýlelik bilen, gyzgyn wilka bilen jemi 1024 I / O nokady goldap biler.Odot I / O moduly, awtoulag derejesiniň düzgünleri bilen, 3 ýyl kepillik bilen WTP -40-dan 85 covers aralygynda örtülýär.ODO I / O ýokary tizlikli 12M arka plastinka awtobusy bilen işlenip düzülendir, täzelenme döwrüniň 64 sanly modulyny 2ms we analog mukdary 3,4ms.“Din-demir” gurnamagynyň dizaýny bilen, bu ykjam dizaýn, uzakdaky I / O moduly goldaýan birnäçe protokol, programmaňyzy bazarda has bäsdeşlige ukyply edip biler.

Tehniki parametrler

ODOT Remote IO Module-2

Arza

Applications

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    ÖNÜMLER KATEGORLARY

    Mong pu çözgütlerini 5 ýyllap bermäge üns beriň.