Uzakdaky IO ulgamy

 • ODOT Remote I/O Module

  ODOT uzakdaky I / O moduly

  Çeýe protokol moduly we I / O modul wilkasy we oýnamagy, aşakdaky ýaly aýratynlyklar:

  1. Iň köp 32 modul bilen işlenip düzülen her I / O modul 16 kanal bilen gurlup, hersinde LED görkezijisi bar.

  2. Jemi 512 I / O nokady we öz-özüni bejermegi goldaýar;

  3. I / O modulyň arka plastinka kabeli, birnäçe panelde ulanmak üçin 15 metre çenli uzaldylyp bilner;

  4. WTP 3 ýyl kepillik bilen -40 ~ 85 from aralygynda;

  5. mokary tizlikli 12M arka plastinka awtobusy, täzeleniş döwrüniň 32 sanly moduly bilen 2ms we analog mukdary 2ms;

  6. Modbus-RTU, Modbus-TCP, Profinet, Profibus - DP (DPV0), EtherCAT, EtherCAT we başgalary esasy akym protokolynyň 12 görnüşine çenli goldaýar.

 • ODOT CN-8032-L:Profinet Network Adapter

  ODOT CN-8032-L : Profinet tor adapteri

  ODOT CN-8032-L Profinet tor adapteri

  CN-8032-L Profinet tor adapteri, adaty Profinet IO Enjam aragatnaşygyny goldaýar.Adapter MRP artykmaçlygyny we halka torunyň artykmaçlygyny goldamaýar.Şeýle hem, RT real wagt aragatnaşyk aragatnaşygyny goldaýar, RT-iň real wagt aragatnaşygynyň iň az döwri 1ms. Adapter iň köp 1440 baýt, iň köp 1440 baýt çykmagy we goldaýan IO modullarynyň sanyny goldaýar. 32.

  MRP artykmaçlygyny, IRT funksiýasyny goldamaň

  Iň soňky Remote IO wideosyny youtube-da görmegiňizi haýyş edýäris: https: //www.youtube.com/watch? V = O86lTEV8UdM & pp = sAQA

 • ODOT CN-8032: Profinet Network Adapter

  ODOT CN-8032: Profinet tor adapteri

  Önümiň jikme-jiklikleri Önümiň häsiýetli ODOT CN-8032 Profinet tor adapteri CN-8032 Profinet tor adapteri adaty Profinet IO Enjam aragatnaşygyny goldaýar.Adapter MRP mediýa artykmaçlygyny goldaýar we halka torunyň artykmaçlygyny duýup biler.Şeýle hem, RT / IRT real wagt we sinhron aragatnaşyk re modeimini goldaýar, RT-iň hakyky aragatnaşygynyň iň az döwri 1ms we IRT sinhron aragatnaşygynyň iň az döwri 250us. Adapter iň köp 1440 baýt, ma ...
 • ODOT CN-8031:Modbus TCP Network Adapter

  ODOT CN-8031 : Modbus TCP tor adapteri

  ODOT CN-8031 Modbus TCP adapteri

  CN-8031 Modbus TCP Network Adapter, adaty Modbus TCP Serwer Aragatnaşygyny goldaýar we Ethernet goşa portly wyklýuçatelleriň kaskad funksiýasyny goldaýar. Bu adapter bir wagtyň özünde 5 Modbus TCP müşderisine girmegi goldaýar, Modbus funksiýa kody 01/02/03/04 / 05.06.15
  Modul anyklaýyş funksiýasyny ýerine ýetirýär we IO-nyň aragatnaşyk ýagdaýyna gözegçilik edip biler
  hakyky wagtda modul.

  Iň soňky Remote IO wideosyny youtube-da görmegiňizi haýyş edýäris:https://www.youtube.com/watch?v=O86lTEV8UdM&pp=sAQA

 • ODOT CN-8033: EtherCAT Network Adapter

  ODOT CN-8033: EtherCAT tor adapteri

  CN-8033 EtherCAT I / O moduly, adaty EtherCAT protokolyna girişi goldaýar.Adapter “Maks” -y goldaýar.1024 baýt we Maks.1024 baýtyň çykarylyşy.32 sany giňeldilen IO modullaryny goldaýar.

 • ODOT CN-8034: EtherNET/IP Network Adapter

  ODOT CN-8034: EtherNET / IP tor adapteri

  ODOT CN-8034 EtherNET / IP tor adapteri

  CN-8034 Ethernet / IP I / O moduly, adaty Ethernet / IP protokolyna girişi goldaýar.Adapter “Maks” -y goldaýar.504 baýt we Maks.504 baýtyň çykarylyşy.32 sany giňeldilen IO modullaryny goldaýar.

 • ODOT CN-8012: Profibus-DP Network Adapter

  ODOT CN-8012: Profibus-DP tor adapteri

  CN-8012 Profibus-DP tor adapteri

  Modula syn

  CN-8012 PROFIBUS-DP tor adapteri adaty PROFIBUS-DP girişini goldaýar we goldaýan protokol wersiýasy DPV0.

 • ODOT CN-8011: Modbus-RTU Network Adapter

  ODOT CN-8011: Modbus-RTU tor adapteri

  CN-8011 Modbus-RTU tor adapteri

  Modula syn

  CN-8011 Modbus-RTU tor adapteri adaty Modbus-RTU aragatnaşygyny goldaýar, 01/02/03/04/05/06/15/16/23 funksiýa koduny goldaýar we bu enjam IO modul aragatnaşygynyň ýagdaýyna hakyky gözegçilik edip biler wagt.

 • ODOT CN-8021:CANopen Network Adapter

  ODOT CN-8021 AN CANopen Network Adapteri

  CANopen, has köp programma bilen açyk we çeýe ýokary derejeli protokol.
  “CAN” awtobusyna esaslanyp, arzan bahany we ýokary öndürijiligi birleşdirýär we senagat awtomatizasiýasy, lukmançylyk enjamlary, jemgyýetçilik transporty, liftler, deňiz elektronikasy we beýleki goşundylar üçin özüne çekiji paýlanan dolandyryş çözgüdini üpjün edýär.

 • CN-8013: CC-Link Network Adapter

  CN-8013: CC-Link Network Adapteri

  CN-8013 CC-baglanyşyk tor adapteri

  Modula syn

  CN-8013 CC-Link tor adapteri, adaty CC-Link Ver.2 aragatnaşygyny goldaýar we IO modullarynyň aragatnaşyk ýagdaýyna hakyky wagtda gözegçilik edip biler.

 • CT-121F: 16 channel digital input/24VDC/ Sink type

  CT-121F: 16 ​​kanal sanly giriş / 24VDC / Gämi görnüşi

  CT-121F : 16 kanal sanly giriş / 24VDC / Gämi görnüşi / Girişiň ýokary derejesi dogry

  Modul aýratynlyklary

  ◆ modul 16 kanalyň sanly girişini goldaýar, lýubka girişini goldaýar we giriş naprýa 24eniýesi 24VDC.

  ◆ modul meýdan enjamlarynyň sanly çykyş signalyny ýygnap biler (gury aragatnaşyk ýa-da işjeň çykyş).

  2 modula 2 simli ýa-da 3 simli sanly datçige girip bolýar.

  Module modulyň içerki awtobusy we meýdan girişi opto-izolýatory ulanýar.

  ◆ modul giriş signalyny saklamak funksiýasyny goldaýar we saklamagyň wagty kesgitlenip bilner.

  Module modulda her kanalda LED görkezijisi bolan 16 sanly giriş kanallary bar.

  Count sanamak kiçi moduly goşup, sanamak funksiýasyny goldaýar.

  The modulyň her giriş kanaly, hasaplaýyş ýygylygy <200Hz bolan 32 bitli hasaplaýjyny goldaýar.

  ◆ modul sanly signalyň giriş süzgüç wagtyny we hasaplaýjynyň baýt geçiriş tertibini düzüp biler.

  Module modulyň her kanaly sanamak tertibini we hasaplaýyş ugruny özbaşdak kesgitläp biler.

 • CT-222F: 16 channel digital output/24VDC/source type

  CT-222F: 16 ​​kanal sanly çykyş / 24VDC / çeşme görnüşi

  CT-222F 16 kanal sanly çykyş / 24VDC / çeşme görnüşi / çykyş 24VDC, çykyş ýokary derejesi dogry

  Modul aýratynlyklary

  Module modul 16 kanalyň sanly çykyşyny goldaýar, çykyş ýokary derejesi ygtybarly, çykyş naprýa 24eniýesi 24VDC.

  ◆ modul meýdan enjamlaryny sürüp bilýär.(röle, solenoid klapan we ş.m.)

  The modulyň içerki awtobusy we meýdan çykyşy opto-birikdirijini ulanýar.

  Module modulda 16 sanly çykyş kanaly LED görkeziji çyrasy bar.

  ◆ modulda termiki ýapmak we aşa köp goramak funksiýalary bar.

  Module modul gysga utgaşmany we artykmaç ýükden goramagy goldaýar.

123Indiki>>> Sahypa 1/3